Lucie Kalinova

Lucie Kalinova

MUDr. Lucie kalinová, Ph.D. je ředitelkou Brandeis Clinic a zároveň primářkou zdejšího oddělení plastické chirurgie.

Její cesta světem estetické medicíny začala studiem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Další zkušenosti získávala na Klinice plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce, kde nasbírala zkušenosti pro složení atestační zkoušky oboru plastická chirurgie pod vedením Doc. MUDr. Jana Měšťáka a následně zde působila jako lékařka se zaměřením na rekonstrukce prsu po nádorových onemocněních a jako odborná asistentka pro výuku studentů III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

V roce 2018 se stala primářkou Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a od roku 2019 je v čele pražské Brandeis Clinic, kde rozšířila oddělení plastické chirurgie a vede zde tým profesionálních lékařů. Věnuje se zde soukromé praxi zaměřené na plastickou a estetickou chirurgii a speciální výplňové techniky.

Ročně provede kolem 700 operací především zahraničním klientům. Mezi nejčastější výkony patří operace prsou a obličeje.

Zkušenosti z operativních zákroků, vynikající znalosti anatomie a poznatky ze zahraničních sympozií jí umožnily stát se školitelkou pro aplikaci injekčních preparátů v obličejové estetice firmy Allergan® a také byla první vyškolený chirurg v ČR na liftingové nitě Aptos.

Adresa: Králodvorská 13, 110 00 Staré Město

Webová stránka: www.brandeisclinic.cz